0972749736

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

SANNYNY Phong Cách Còn Mãi Với Thời Gian…

Sannyny với mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với báo đáp xã hội. 

Hàng tháng, Sannyny sẽ trích lợi nhuận để đưa vào quỹ, tổ chức các chương trình quyên góp trong hệ thống nhằm hỗ trợ được nhiều hơn nữa với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *